Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Історія казахського народу

1. Предмет і завдання курсу «Історія Казахстану» Історія казахського народу є найважливішу частина всесвітньої історії, тому її вивчення має важливе місце у формуванні історичної свідомості молоді. Казахи ставляться до тюркським народам, займають у тому числі четверте місце за чисельністю й входить у перші десятки по займаній території серед народів світу. Однією з визначних завдань історії є казахстанського патріотизму. Це завдання одним зі склад...
Читати весь реферат

Реферат: Суспільствознавство. Вступний Іспит в РГПУ

1. Суспільство 1.1. Суспільство як складна динамічну систему: Системі (грецьк.) – ціле, складене з двох частин, з'єднання, сукупність елементів, що у відносинах і зв'язках друг з одним, що утворюють певної єдності. Суспільство – поняття багатогранне (філателісти, охорона природи й т.п.); суспільство як протиставлення природі; суспільство – стійке об'єднання людей, не механічне, а має певну структуру. У такому суспільстві діють різні підсистеми...
Читати весь реферат

Реферат: Квитки та відповіді по державному іспиту з психолого-педагогічної підготовки

Квиток № 9. 1. Інноваційні освітні процеси. Типологія ЗУ. Стан сучасної математичної освіти характеризується зміною педагогічних парадигм. Появляющиеся в сучасній освіті нові системи, технології, підходи породжують нове психолого-педагогічне ставлення до процесу навчання, що отримало назву інноваційного. Інноваційні процеси – нововведення освіти, запровадження нового забезпечення і методів, які мають іншими властивостями, пов'язані ...
Читати весь реферат

Реферат: Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах

Конвенція про правову допомогу і правових відносинах з цивільних, сімейним і кримінальних справ (Мінськ, 22 січня 1993 р.) (зі змінами від 28 березня 1997 р.) Держави - члени Співдружності Незалежних Держав, учасники справжньої Конвенції, іменовані далі Договірні Сторони, з прагнення забезпечити громадянам Договірних Сторін і приватним особам, котрі живуть з їхньої територіях, надання переважають у всіх Договірних Сторонах щодо особистих і прав той самий правового захи...
Читати весь реферат

Реферат: Основи філософії

1. Світогляд, його місце і у життя. Історичні типи світогляду Світогляд є система узагальнених почуттів, інтуїтивних уявлень, і теоретичних поглядів на світ довкола себе і важливе місце людини у ньому, на багатосторонні ставлення людини до світу, перед самим собою і до інших людей, система має не усвідомлених основних життєвих установок, певної соціальної групи й суспільства, їх переконань ідеалів, ціннісними орієнтаціями, соціально-політичних, мо...
Читати весь реферат

Реферат: Оцінка основних фондів

1. Підприємство - це самост-ая хоз-ая одиниця, організована для випуску продукції, выполн. робіт, надання послуг з єдиною метою удовл. общ-ых потреб й отримання прибутку. Кожне підприємство явл. юр. обличчям й дбає про основі учред-ого договору. Усі підприємства поділяються на: комерційні: осн. мета - отримання прибутку; некомерційні: осн. мета - удовл-ие общ-ых потреб і часткове отримання прибутку. Хар-ка коммерч. організацій: 1. Хоз-ое тов-во-объ...
Читати весь реферат

Реферат: Відповіді на питання до держіспиту

Орієнтовні питання ИГАВ Міждисциплінарний іспит (профіль: Управління дошкільною освітою) ОБЩЕПРЕДМЕТНАЯ ПІДГОТОВКА Поняття індивід, індивідуальність, особистість, суб'єкт, людина. Підходи до поняття «особистість» в основних психологічних школах. Людина - представник виду Homo sapiens. Людина - передусім пластичное істота, несучий у собі сліди космофизической, биогенетической і соціокультурної еволюції. л...
Читати весь реферат

Реферат: Запитання з дисципліни фінанси

1. Сутність і функції фінансів. Роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП. Термін «фінанси» (від латів. — дохід, платіж) існують різні погляди: § термін «фінанси» виник у 18-19 ст. У Італії та означав будь-який грошовий процес; § поняття введено франц. ученим Боденом, що у 1755 р. видав роботу «Шість книжок про республіці». Виникнення фин-ов як истор-кой категорії з...
Читати весь реферат

Реферат: Оцінка цінних паперів (Контрольні питання)

Тестовое завдання з дисципліни                                                                 “ОЦІНКА ЦЕННЫХ БУМАГ”                                                             (Контрольні питання) 1.   Як здійснюється перехід права на документарные і бездокументарні цінних паперів? 2.   Що об'єктом оцінки в оцінці цінних паперів? 3.   Які дані може використовувати оцінювач з ...
Читати весь реферат

Реферат: Квитки з економіки підприємства

   ЗАПИТАННЯ До ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»                          Лектор: доц., к.э.н. Підприємство й фірма. Класифікація підприємств. Класифікація підприємств як юридичних. Створення і реєстрація підприємств. Ліквідація підприємств. Форми реорганізацій підприємств. Господарські товариства. Сутність, види, відмінні риси. Суспільство з обмеженою відповідальністю і з додаткової відпов...
Читати весь реферат
Реклама
загрузка...
88x31