Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Історія економічних вчень

Що предметом історії економічних навчань? Історія эконом-их навчань вивчає еволюцію поглядів на эконом-ие процеси, закономірності формування та розвитку эконом-их теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, й систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію эконом-их навчань цікавить, під впливом яких умов змінюються по...
Читати весь реферат

Реферат: Основи бухгалтерського учета

Класифікація майна підприємства за складом (засоби) . Операційний цикл. . Необоротні активи . Оборотні активи . Витрати майбутніх періодів Операційний цикл Операційний цикл - це проміжок години, за який підприємство здійснює одного разу повний цикл своєї діяльності. Операційний цикл у виробничого підприємства - це проміжок години, що ...
Читати весь реферат

Реферат: Основи економіки

Питання до іспитів з дисципліни "Економіка галузі" викладач Останина Л.М. Ринкова економіка та умови його розвитку Вчені виділяють ряд історичних етапів становлення та розвитку ринкової економіки у світі. Основываются вони за цьому різних критеріях. Одні вважають, що ринко...
Читати весь реферат

Реферат: Статистичні дослідження

1.Стадії статистичного дослідження. Поняття і форми статистичного спостереження 2.Види і знаходять способи статистичного спостереження .Поняття, цілі й завдання зведення і угруповання .Абсолютні величини: визначення, види, способи обчислення .Поняття ...
Читати весь реферат

Реферат: Методи психологічної корекції

1. Основні поняття, мети, завдання психокорекції Психокоррекция - сукупність психологічних прийомів, використовуваних психологом для виправлення недоліків психології чи поведінки психічно здорової людини. Термін «корекція» означає «виправлення». Психокоррекция - це система заходів, вкладених у виправлення недоліків психології чи поведінки людини з допомогою спеціальних коштів психологічного впливу. Вирізняють специфічних рис психокоррекционного пр...
Читати весь реферат

Реферат: Основи культурології

Основи культурології 1. Об'єкт, предмет, методи лікування й структура культурологи. Об'єкт: різні культурні аспекти суспільства; виявлення особливостей основних КИТов; Аналіз тенденцій і основних процесів в соціокультурної середовищі. Предмет: Походження, функціонування, розвиток, культури, як людського життя...
Читати весь реферат

Реферат: Основи права, його галузі

1. Право: поняття, ознаки ,функції У науці термін «право» вживається у кількох значення: Право - система норм, встановлених і забезпечених державою чи обьективным правом. Право - офіційне визнання можливості, яку має чоловік, або зване суб'єктивне право. Право - систем...
Читати весь реферат

Реферат: Комп'ютерна графіка

1. Визначення й основні завдання комп'ютерної графіки Після обробітку інформації, що з зображенням через монітор, прийнято виділяти три основні напрями: розпізнавання образів, обробку зображень і машинну графіку. Основне завдання розпізнавання образів полягає у перетворення вже наявного зображення на формально зрозумілу мову символів. Розпізнавання образів чи систему технічного зору (COMPUTER V...
Читати весь реферат

Реферат: Дошкільна педагогіка

1. Становлення дошкільної педагогіки як науки у Росії там Перші виховні системи склалися ще у період античності (VI-V ст. до зв. е.). Відомі римські, афінські, спартанські школи, различавшиеся між собою методами і змістом навчання, і навіть його цілями. Практично всі філософи античності основним завданням виховання вважали розвиток в що формується особистості добрих, позитивних чорт характеру, законослухняності, шанування старшим, наставникам, і н...
Читати весь реферат

Реферат: Квитки з біології з основами екології

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИТАНЬ До ЭКЗАМЕНУ ПО УСЬОМУ КУРСУ                     «БИОЛОГИЯЗ ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ». 1        1.Методы дослідження, у біології. 2.Биогеохимическая функція різних груп живих організмів. 2        1. Рівні організації живого. 2.Ноосфера. Антропогенное вплив особи на одне біосферу. Коэволюция чоловіки й біосфери. 3        1. Властивості живого. Прояви властивостей живого на клітин...
Читати весь реферат
Реклама
загрузка...
88x31