Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Поняття глобальних проблем

Лекція Поняття глобальних проблем Глобальні проблеми (франц. g1оbа1 - загальний, від латів. g1оbus (terrae) - земну кулю) є сукупність проблем людства, від вирішення яких залежить соціальний прогрес і збереження цивілізації: запобігання світової термоядерної війни" та забезпечення мирних умов розвитку всіх народів; запобігання катастрофічного забруднення довкілля, зокрема атмос...
Читати весь реферат

Реферат: Загальнотеоретичні аспекти гендерології і фемінологіі

Общетеоретические аспекти гендерологии і феминологии 1. Гендерология і феминология як науки. Поняття гендер 1.1 Наукові й соціальні передумови категоріального обгрунтування гендеру Термін «гендер» (gender) походить від англійського слова «рід». Гендер є синтез біологічних, соціальних і індивідуальних особливостей чоловіків і жінок. Слід розрізняти терміни гендер (анг. gender) – соціокультурний підлогу; та вла...
Читати весь реферат

Реферат: Методи обробки статистичних даних

Заснування освіти “Гродненский державний університет імені Янкі Купали” ОБРАБОТКА ДАНИХ Учебная програма для спеціальності: 1-03 03 08-02 Олигофренопедагогика. Логопедия. АВТОР: Шушкевич С.В., старшого викладача кафедри математики методики її викладання УО «Гродненский державний університет імені Янкі Купали»
Читати весь реферат

Реферат: Методи групової креактівной роботи

Лекція На тему: Методи груповий креактивной роботи Донецьк 2009 Мозгова атака Мозгова атака є спосіб колективної мисленнєвої роботи, що на меті перебування нетривіальних рішень обговорюваної проблеми освіти й мурований на зняття бар'єрів критичності і самокритичності ...
Читати весь реферат

Реферат: Соціологія комунікації

Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа вищого професійної освіти Тульский державний університет Кафедра соціології і політології Напрям підготовки: 040200-Социология Спеціальність 040201 - Соціологія Форми навчання: очна, заочна Конспект лекцій з дисципліни "Соціологія комунікації" Разработала: канд. політ. наук, доц. Маркеева М.Ю. Р...
Читати весь реферат

Реферат: Соціальний проект як технологія соціальної роботи

Лекція На тему Соціальний проект як технологія Школі соціальної роботи Донецьк 2009 Розвиток проектування був із періодизації чинниками науково-технічного процесу (НТП). Характерне йому перетворення науки в безпосередню продуктивну і жизнестроительную силу, з погляду Про. Генисаретского, значн...
Читати весь реферат

Реферат: Причини десоціалізації дітей в Україні

Згідно із найпоширенішим визначенням, соціально-психологічна десоціалізація (від латів. socialis - суспільний) - характеристика це процес входження індивіда в сус-пільство, соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необходимых для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі десоціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу статі дієздатним учасником соціальних від...
Читати весь реферат

Реферат: Концепція впровадження дослідного принципу навчання в навчальний процес

року міністерство освіти Республіки Білорусь у Заснування освіти “Гродненский державний університет ім. Я. Купали” Факультет економіки та управління На правах рукописи Науково-дослідний проект “Концепція впровадження дослідницького принципу навчання у навчальний процес” Учебно-методическое забезпечення План лекцій за курсом “Філософія” виконавець: Глина В.М. кан...
Читати весь реферат

Реферат: Західноєвропейська філософія епохи Відродження

Лекція № 6-7 Західноєвропейська філософія епохи Відродження План лекції 1. Загальна характеристика епохи Відродження. Соціально-економічні і культурних передумови розвитку західноєвропейської філософії цього етапу. 2. Розвиток науки у Європі за доби Відродження. Наука і філософія. 3. основні напрями західноєвропейської філософії за доби Від...
Читати весь реферат

Реферат: Історія розвитку, види та Функції туризму

ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ТЕМА 1. Виникнення й розвиток теорії туризму 1.1 Об’єктивні передумови виникнення теорії туризму 1.2 Основні етапи й тенденції у розвитку Сучасної теорії туризму 1.3 Взаємозв’язок теорії туризму із іншими науками ТЕМА 2. Сутність туризму та його основні функції 2.1 Етимологія й семантика поняття „туризм” 2.2 Класифікація подорожуючих осіб 2.3 Основні функції туризм ТЕМА 3. Історичний розвиток туризму
Читати весь реферат
Реклама
загрузка...
88x31