Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Демографічна основа формування і функціонування ринку праці

Тема 2: Демографічна основа формування та функціонування ринку праці 1. Процес відтворення населення Криму і трудового потенціалу суспільства. 2. Чинники, що впливають формування трудового потенціалу. 3. Міграція населення. Тенденції міграційних процесів до. 4. Демографічна ситуація й демографічна політику держави. 5. Демографічна прогноз чисельності населення Криму і трудових ресурсів. 1. Процес відтворення населення Криму і трудо...
Читати весь реферат

Реферат: Теорія суспільного добробуту та соціально-рінкової ЕКОНОМІКИ

Тема 3 Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки (науково-методичні поради до вивчення тими) План Вступ 1. Теорія суспільного добробуту. 2. Соціальна ринкова економіка - приклад Німеччини. 3. Напрями та можливості використання досвіду в Україні. Короткий підсумок Вступ У умовах переходу до ринкової економіки важливого значення набуває забезп...
Читати весь реферат

Реферат: Предмет та метод економічного аналізу

Зміст Тема 1. Предмет та метод ек/а-зу. 1.Економічний аналіз як галузь економічної науки. Етапи розвитку аналізу. 2.Предмет. задачі ек/аналізу. 3.Метод ек/а й його специфічні особливості. 4.Зв'язок ек/а із іншими науками й дисциплінами. Тема 2: Види аналізу та його роль управлінні виробництвом. 1.Класифікація видів ек/аналізу. 2. Особливості організації й методики оперативного, поточного й перспективного а-зу. ...
Читати весь реферат

Реферат: Економічний аналіз господарської діяльності підприємств

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Восточно-Казахстанский державний технічний університет їм. Д. Серикбаева Економічний аналіз господарську діяльність підприємств Робоча програма, завдання й методичні вказівки з виконання курсової роботи з студентів спеціальності 070640 "Фінанси і кредиту"
Читати весь реферат

Реферат: Економічна сутність ринкових відносин

Лекція з економіки Лекція №1. Економіка Громадська наука, вивчає вибори, які люди роблять, використовуючи обмежені. Микроэкономика вивчає економічних відносин і процеси лише на рівні окремо взятих одиниць.=» основа: вивчення окремих та економічних агенств. =» завдання: аналіз процесу, прийняття прийняття рішень та взаємодія на ринках економічних агентів з поставлених ними цілей і наявних обмежень. Макроэконочика вивчає економіку ...
Читати весь реферат

Реферат: Економічна система: теорія і практика

ТЕМА: «Економічна система: теорія і практика» I. Економічна теорія. Основна проблема економічної теорії та практики. Обмежені ресурси, і безмежні потреби. II. Генезис економічної теорії. Меркантилизм як перша школа буржуазної політекономії. Загальна характеристика физиократизма. Історичні Формування методологічних принципів політичної економії марксизму. Історичні умови виникнення і сутність кейнсіанства. Монетаризм як економічна доктрина. III. Економічна си...
Читати весь реферат

Реферат: Характеристика и Класифікація об'єктів нерухомості

1. Характеристики й класифікації об'єктів нерухомості Одним із основних завдань на сучасному етапі розвитку і становлення ринку нерухомості в нашій стране є розробка Єдиного класифікатора об'єктів нерухомості, бо їхні класифікація сприяє более успішному вивченню таких об'єктів. На практиці застосовують різні принципи класифікації залежно від походження та призначення об'єктів нерухомості. В частности, виходячи з специфіки, необхідн...
Читати весь реферат

Реферат: Транформаційна економіка

ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей 1. Економічний розвиток й проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії 1. Сутність та зміст трансформаційної економіки як науки 2. Економічний розвиток й проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії 3. Теорії перехідної економіки: неокласична концепція загальної рівноваги Л. Вальраса та У. П...
Читати весь реферат

Реферат: Теорія конкуренції

Лекція Введення ЄІАС у теорію конкуренції Головною відмінністю, розкривала переваги ринкової економіки перед економікою з централізованим плануванням, є конкуренція. Саме він сприяє прогресу ринкового нашого суспільства та поступальному руху цивілізації. Вочевидь, що тільки вихід ринку з конкурентоспроможним товаром дає можливість підприємству вижити за умов ринку. 1 Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію Про конкуренції, та кон...
Читати весь реферат

Реферат: Сутність та характеристика об'єктів нерухомості

Вступ Перехід до ринкових відносин, пов'язаний із появою реальних господарів на засоби виробництва, неможливий без розвитку ринку нерухомості. Приватизація державних підприємств й організацій та виникнення різних організаційно-правових форм власності в стране призвели до якісної зміни інвестиційної сфери і до виділення самостійного елемента - ринку нерухомості, який найбільш активно почав розвиватися як споживче благо, оскільки цей процес здійснювався практично безкоштовн...
Читати весь реферат
Реклама
загрузка...
88x31