Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Оптимізація та управління технологічним процесом

Зміст Запровадження. Місце дисципліни в магістерської підготовці Тема 1. Оптимізація і управління технологічним процесом: вихідні становища 1.1 Сутність оптимізації 1.2 Загальні засади теорії управління технологічними процесами Тема 2. Моделювання як засіб дослідження технологічних процесів й одержання оптимальних рішень 2.1 Моделювання як засіб наукового пізнання ...
Читати весь реферат

Реферат: Огляд розвитку, сучасний стан та значення метрології

Конспект лекцій з курсу «Метрологія й вимірювання» Тема 1 Запровадження. Основні уявлення метрології Уся практична діяльність людини міцно пов'язана з вимірами. Будь-яке сучасне виробництво немислимо без точного, об'єктивного контролю технологічного процесу. Розвиток науки супроводжується завжди ще й прогресом у розвитку кошті...
Читати весь реферат

Реферат: Навантаження. Розрахунок деталей на міцність. Зрушення, крутіння

1. Надійність машин і працездатності Надійність - властивість устаткування виконувати безвідмовно роботу у протягом призначений термін експлуатації. Надійність є величиною вероятностной, тобто. оцінюється ймовірністю безвідмовної роботи. Наприклад, ймовірність безвідмовної роботи P деякою партії машин вираховується за формулою: , де N0 - загальна кількість машин партії;- кількість машин, по...
Читати весь реферат

Реферат: Механізми деформації і дислокації металів

Запровадження Компетенции - придбання основних знань і умінь у сфері. Основні компетенції: знати: а) метали - кристалічні і аморфні стану; б) кристалічна структура ідеальна - дефекти структури (дислокації); до умов пластичної деформації при низьких температурах: ·можливість поява дислокаций;
Читати весь реферат

Реферат: Дитяча література

1. Специфіка дитячої літератури. Місце й ролі дитячої літератури в світі й у вихованні дітей Літературні твори, створені спеціально для юних читачів, і навіть міцно ввійшли до коло їхнього виконання з устнопоэтического народної творчості та з літератури для дорослих, складають у сукупності дитячу літературу. Будучи органічною частиною духовної культури, вона є мистецтвом слова, отже, їй притаманні якості, властиві всі...
Читати весь реферат

Реферат: Філософія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ Заснування освіти "Вітебський державний технологічний університет" Філософія Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денний і заочній форм навчання
Читати весь реферат

Реферат: Предмет філософії

Державне бюджетне освітнє установа вищого професійної освіти Московській області «Міжнародний університет природи, суспільства і людини «Дубно». філія «Котельники» кафедра «Природних і гуманітарних наук» Т. І. Ігнатенка МАТЕРИАЛЫ До ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФІЛОСОФІЯ»
Читати весь реферат

Реферат: Основи філософії

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ Навчальний посібник Частина I Передмова автора Навчальний посібник в 2-х частинах у вигляді курсу лекцій з дисципліни «Основи філософії» призначено для студентів та викладачів середніх спеціальних навчаль...
Читати весь реферат

Реферат: Історія філософії науки

1. Наука як спеціалізоване пізнання. Девиантная наука Існує древо життя і древо пізнання. Древо життя. Зараз разв. еволюційні теорії пізнання й найближчих родичів - тварин - предст. як об'єкт пізнавальної діяльності. Життя - феномен, властивий як людині. Перші поняття - визначити неможливо. Коли ми проводимо визначення ми щось підводимо підставу. А підстави немає. Але й використовувати синонім - «буття». У тварин...
Читати весь реферат

Реферат: Світова культура та мистецтво

1. Введення у світову культури і мистецтво .1 Поняття культури Сучасною наукою культура тлумачать як сукупність досягнень людського суспільства на результаті його матеріального та духовної розвитку на певному історичному етапі. Поняття культури включає три важливих аспекти: систему матеріальних й духовні цінності людства; діяльність людини зі створення цих цінностей; споживання цих цінностей, що означає ...
Читати весь реферат
Реклама
загрузка...
88x31