Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Взаємозв'язок уровня боргового НАВАНТАЖЕННЯ та стану платоспроможності країни

Міністерство Освіти й Науки України

Харківський Торгівельно-Економічний Інститут Київського Національного Торговельно-Економічного Університету кафедра фінансів,

бухгалтерського обліку та аудиту
Індивідуальне Завдання


із дисципліни: Державний борг

на задану тему: Взаємозв’язок рівня боргового навантаження та стану платоспроможності країни


Харків 2010

Зовнішні запозичення наразі є основним інструментом фінансування дефіциту державного бюджету, а також основним джерелом поповнення валютних активів банківського та корпоративного сектору. Стан боргу державного сектору економіки знаходиться в економічно безпечних межах й у теперішній годину не справляє пригнічую чого впливу на стан платоспроможності та на економіку загалом. Щодо зовнішнього боргу України, то слід звернути увагу на негативні тенденції у динаміці його структури та стосовно основних показників зовнішньоекономічної діяльності країни. Збереження нинішніх темпів зростання може призвести до зниження платоспроможності та валютної ліквідності банківського і не фінансового секторів економіки. Тактичними цілями боргового управління на нинішньому етапі є утримання показників боргового навантаження на безпечному рівні.

У цілому показники боргового навантаження й норми обслуговування боргу не перевищують критичні рівні, проте чинять значний тиск на фінансову сферу навіть в умовах економічного зростання. На обслуговування зовнішнього боргу спрямовується значна частина доходів державного бюджету. Врегулювання боргової проблеми й зміцнення міжнародної фінансової позиції України передбачає зважену курсову й жорстку бюджетну політику (із профіцитом бюджету на рівні 1-1,5%), підвищення ефективності використання залучених позик, забезпечення макроекономічної рівноваги.

Платіжний баланс виступає найважливішим орієнтиром при розробці програм макроекономічної стабілізації, завчасного коригування диспропорцій й визначення обсягу зовнішнього фінансування, забезпечення валютно-фінансової стабільності та платоспроможності країни.

Для аналізу динаміки платоспроможності країни множину показників, що характеризують збалансованість поточних платежів, боргове навантаження, норму обслуговування боргу, міжнародну валютну ліквідність й ціну національної валюти, доцільно об’єднати до однієї інтегральну оцінку на основі моделі головних компонент. Аналіз траєкторії зміни числових значень побудованого у такий спосіб індикатора платоспроможності України свідчить, що зміцнення платоспроможності України поки що нестійке. Підтримка адекватного рівня валютних резервів й зміцнення платоспроможності країни передбачають, передусім, забезпечення сталої динаміки обсягів експорту й рівноваги торговельного балансу.

Методологічні та методичні розробки стосовно статистичної оцінки величини державного боргу й метод...

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реклама
загрузка...
88x31