Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Прогнозування податку на Доданий ВАРТІСТЬ (ПДВ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

Кафедра податків й фіскальної політики
ІНДЗ

на задану тему:

«Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)»Виконала:

Фільо М.М.

ст. грн. ОПОДм-52

Перевірив:
Тернополі 2010

Вступ


Під годину ухвалення бюджету надзвичайно гостро стає проблема планування величини податкових надходжень на наступний рік. Процес прийняття нового бюджету вимагає обґрунтованої оцінки можливих джерел його фінансування, зокрема, визначення податкового навантаження окремих видів економічної діяльності.

Досвід розвинених країн свідчить, що планування державних фінансів не може бути ефективним без відповідного прогнозування. Відрив планування від прогнозування реальних процесів стає причиною падіння ефективності фінансових планів й зростання ризиків економічної політики. як стверджують спеціалісти із прогнозування прогноз та план також не можуть бути ефективними, якщо не враховуються пріоритети та процеси, котрі викликаються політикою щодо їхньої реалізації.

Важливою складовою податкового аналізу є прогнозування податкових надходжень із використанням економіко-математичних методів й моделей із урахуванням ризику ненадходжень податків по окремих видах економічної діяльності. Аналіз економіко-математичних методів й методик, що використовуються у сучасній податковій системі України показавши, що на практиці в процесі податкового планування застосовують традиційні методи, а саме, методи експертних оцінок, кореляції, ранжування, факторний аналіз, балансовий метод.

Особливої актуальності набуває запитання підвищення ефективності формування дохідної частини бюджету, яку безпосередньо пов’язано із прогнозуванням бюджетних надходжень та розподілом бюджетних призначень за різними типами податків у розрізі регіонів з урахуванням галузевих особливостей.

Найпростішим підходом до оцінювання податкового потенціалу регіону відповідного прогнозування бюджетних надходжень є коригування попередніх зборів податків на інфляцію та розвиток регіону за цей період. Проте такий підхід не враховує великої кількості важливих факторів та базується здебільшого на адміністративних можливостях виконання попередніх бюджетних призначень, котрі, вірогідно, були встановлені певною мірою суб’єктивно.

Найпроблемнішим податком, запозиченим із досвіду зарубіжних країн, є податок на додану вартість. Сам факт його запровадження в Україні можна вважати важливим кроком на шляху формування Сучасної податкової системи, розбудові ринкової економіки, оскільки ПДВ вважається найдосконалішою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинутих країн та країн із перехідною економікою. Однак в Україні через наявність ...

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Реклама
загрузка...
88x31