Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Нормативно-правове середовище, что регулює ринок праці України

Нормативно-правове середовище, що регулює ринок роботи України


Нормативно-правова система регулювання ринку роботи в Україні має досить різноманітні правові засади й ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю, законів України "Про зайнятість населення", "Про Державну програму зайнятості населення на 2006—2009 рокта", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про охорону роботи", "Про освіту", "Про колективні домов й догоди", "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих", Указом президента "Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року", Постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року" [32—38, 74, 75], регіональними програмами зайнятості населення т. ін. Крім того, існує ряд додаткових соціальних гарантій у сфері зайнятості, встановлених для соціально вразливих категорій населення. Такі гарантії регламентуються, наприклад, Законом України "Про основи соціального захисту інвалідів в України", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та ін. До системи законодавчо-нормативних документів входять також Генеральна та галузеві (тарифні) догоди, колективні домов та інші правові акти. Багаторівнева систем а колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин дозволяє на основі співпрацю й компромісів погодити інтереси головних суб'єктів сучасних економічних процесів— роботодавців й найманих робітників при посередництві держави. Практично баланс інтересів між партнерами в сфері виробництва й послуг в ринковій економіці надходить своє відображення в колективних угодах різних рівнів й в індивідуальних трудових договорах (контрактах).

Генеральна угода укладається між Кабінетом міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців й підприємців та всеукраїнськими профспілками й профоб'єднаннями, спрямована на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав й гарантій працівників та роботодавців. Положення Угоди діють безпосередньо, поширюються на підприємства, організації та установи всіх форм власності, є обов'язковими як мінімальні гарантії для застосування при укладенні галузевих й регіональних угод, колективних договорів [17].

Принципи соціального партнерства, цілі та обов'язки шкірного соціального партнера щодо їхнього досягнення розписані в генеральній угоді за такими розділами: 1) сприяння розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості; 2) сфера оплати роботи; 3) умови роботи та відпочинку; 4) соціальний захист та задоволення духовних потреб.

Соціальними партнерами в генеральній угоді затвердж...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Реклама
загрузка...
88x31