Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті > Контакти
Реклама

Реферат: Норми митного права: тлумачення, застосування і дію


Норми митного права: тлумачення, застосування і дію


Поняття і різноманітні види таможенно-правовых норм


Норма митного права є писаний правило поведінки учасників митних правовідносин, яке встановлюється державою суворо визначених порядку і малої форми і набирає чинності в конкретний законодавчий термін. А сукупність митних норм є предметом і змістом самого митного права як що формується юридичної науки. Окремо узята норма митного права, група таких норм – це ще саме митне право. Митне право, як право взагалі, – передусім «система юридичних норм, що у найбільш повному обсязі й загальному вигляді висловлює у тих нормах державну волю, її загальнолюдський … характер, пронизана єдиними закономірностями і принципами, обумовленими економічної, політичної й духовної структурою общества»[1]. Норма митного права, на відміну соціальних норм взагалі, - це дуже самостійного незалежне поняття, яке має своїми специфічними особливостями і ознаками. До важливим їх, можна віднести такі.

По-перше, норми митного права, на відміну інших соціальних розпоряджень (за малим винятком), самі виступають на вигляді цілісних правових утворень і відповідно до волі держави покликані регулювати специфічний вид відносин – митні відносини. Особливість таких відносин у тому, що вони вважають наявність як правових суб'єктів та впливу, а й соціально-економічних, організаційних та інших взаємин української й фактів широкому значенні цього терміну.

По-друге, норми митного права завжди готуються і видають із санкції держави й виражаються у встановленої у законодавстві або у загальновизнаною формі. Наприклад, можуть виступати у формі норм Конституції Республіки Білорусь у, законів, декретів та указів Президента Республіки Білорусь у, постанов, і розпоряджень Уряди Білорусі.

По-третє, норми митного права завжди охороняються державою, і держави зацікавлений у їх правовому якості й в дійсному виконанні під час правового на митні відносини.

По-четверте, норми митного права, на відміну інших соціальних норм, завжди містять загальнообов'язкові встановлення і розпорядження. Сама норма у тому світі є якась правова модель, міра, еталон, масштаб поводження тих чи інших учасників митних відносин. Крім загальновизнаних компонентів цю норму може охоплювати щось, протилежної гіпотезі, логічний результат або без такого, програмну і прогностичну информацию[2].

 У нормі митного права завжди виражається певне розпорядження у тому, як мають надходити учасники аналізованих правовідносин у різних ситуаціях. Таке розпорядження, чи веління, залежить від будь-який нормі митного права незалежно від цього, виражена вона у законі, підзаконному акті, чи звичаї, чи іншому становищі.

За характером правил поведінки учасників митних правовідносин, складових зміст таможенно-правовой норми, норми митного права може бути різних видів. Це насамп...

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Реклама
загрузка...
88x31